Dziennik zmian

SCCOT

Ofertowanie 1.2

14 listopada 2022

Nowe
Możliwość stworzenia oferty z pulpitu firmowego
Podsumowanie ofert w pulpicie firmowym
Justowanie i wielkości czcionek na stronie tytułowej ofert
Naprawione
Sortowanie ofert
Poprawiono błąd w obliczeniach w zestawieniach oferty
Schowaj

Moje Projekty 1.2

14 listopada 2022

Naprawione
Sortowanie notatek w zakładce %22Szczegóły%22
Poprawiono błąd w opisie tabeli
Schowaj

Kontrahenci 1.2

14 listopada 2022

Nowe
Dodano nowe statusy
Zmienione
Zmieniono zwijanie nazwy pełnej klienta w widoku tabeli
Naprawione
Naprawiono sortowanie
Schowaj

Kartoteki RMS 1.0

18 lipca 2022

Nowe
W 'Szczegółach kartoteki' dodanie pozycji 'Producent'
Zmienione
Po edycji pozycji, okno automatycznie się zamyka
Domyślnie rabat ustawiono na 0%
W podglądzie pozycji wyświetlają się teraz wszystkie wpisane ceny
Naprawione
Zablokowanie kartoteki robocizny po usunięciu z niej pozycji sprzętu
Działanie przycisku 'usuń'
Schowaj

Pozostałe 1.2

14 listopada 2022

Nowe
Dodano ogólną wyszukiwarkę w aplikacji
Dodano oferty do pulpitu firmy
Dodano puste wykresy w przypadku, kiedy brakuje wymaganych danych
Naprawione
Naprawiono błąd dodawania kontrahenta z panelu pulpitu firmy
Schowaj

Pozostałe 1.1

22 września 2022

Nowe
Wprowadzono pulpit firmy
Schowaj

Pozostałe 1.0

18 lipca 2022

Nowe
Wprowadzono walidację danych profilu firmowego (NIP, REGON, KRS)
Umożliwiono uzupełnienie konta bankowego w profilu firmowym
Podpięcie bramki płatności do aplikacji
Wprowadzenie wyboru abonamentów w aplikacji
Możliwość edycji danych do faktury
Możliwość generowania faktur za abonament
Rodzaj abonamentu 'DARMOWY'
Wprowadzenie narzędzia do pomocy technicznej
Stworzenie interaktywnych samouczków dla użytkowników
Stworzenie artykułów pomocniczych dla użytkowników
Stworzenie filmów poradnikowych dla użytkowników
Zmienione
Usunięto 'Powiadomienia' z menu u góry strony
Usunięto nieaktywne funkcje z menu z lewej strony
Zmiana nagłówka i branż w profilu użytkownika
Schowaj

Pozostałe 0.1

22 kwietnia 2022

Nowe
W profilu firmowym można dodać NIP i adres WWW
W profilu firmowym można wgrać logo, które będzie domyślnie zaczytywało się do wydruków
Zmienione
Zmieniono separator części dziesiętnych na przecinek
Powiększono czcionki w całej aplikacji
Schowaj